Lezárult a vagyonkezelési pályázat

A Befektető-védelmi Alap 2009. december 15-én kiírt nyilvános vagyonkezelési pályázatának elbírálása lezárult.

A pályázati felhívásra tizenhárom ajánlat érkezett, és az ajánlattevők közül a Beva igazgatósága az OTP Alapkezelő Zrt.-t választotta ki a pályázat nyerteséül. A nyertessel a Beva egy évre szóló vagyonkezelői szerződést köt, amely az igazgatóság döntése alapján két alkalommal további egy-egy évvel meghosszabbítható.

A pályáztatásról szóló összefoglaló a Beva Alapkezelési szabályzatának megfelelően nyilvános, a linkre kattintva megtekinthető.

Tájékoztatás a befektetések Beva általi védelmének tartalmáról

A befektetni szándékozók érdeklődésére tekintettel a befektetések Beva általi védelmének tartalmáról az alábbi tájékoztatást adjuk.

Értékpapír vásárlása esetén a döntésnél figyelembe kell venni, hogy a Beva biztosítása nem terjed ki az olyan károkra, amely az értékpapír árfolyamveszteségéből vagy az értékpapír kibocsátójának fizetésképtelenségéből eredően éri a befektetőt. A kibocsátó az a jogi személy, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja. A Beva biztosítása egyetlen értékpapír esetében sem terjed ki a kibocsátói kockázatokra.

A Beva elsődlegesen a tagjai által végzett letétkezelési szolgáltatást biztosítja, tehát azt, hogy a megvásárolt értékpapír meglegyen a tag által vezetett értékpapírszámlán, ahhoz az ügyfél hozzájusson, arról bármikor rendelkezni tudjon. Amennyiben a Beva tagja felszámolás alá kerül és az értékpapírokban mutatkozó hiány miatt a befektető számára nem tudja kiadni – másik számlára transzferálni – az értékpapírjait, vagy azok egy részét, akkor erre a káreseményre a törvényi keretek között kártalanítást fizet a Beva, azonban nem fizet arra az esetre, ha az értékpapír megvan, de a befektető az értékpapírba fektetett pénzéhez nem tud hozzájutni pl. a kibocsátó csődje miatt.

A kártalanítás jogi szabályozásáról részletesebb tájékoztatást a Kártalanítás menüpont alatt olvashat.

A Fund De La Salle kártalanítási ügyében közzétett közleményünk módosítása

A Fővárosi Bíróság 2010. január 19-én újabb végzést tett közzé a Fund De La Salle Befektetési Alapkezelő Zrt. felszámolásának megindításáról, és a 20.Fpk. 01-09-009971/7. számú végzésével visszavonta a 2010. január 14-én közzétett végzését. Ezáltal a Fund De La Salle Befektetési Alapkezelő Zrt. “f.a.” felszámolásának kezdő időpontja 2010. január 14-éről 2010. január 19-ére módosult.

Az új végzés közzétételére és az eredeti közzététel visszavonására a hitelezői követelések bejelentésére vonatkozó rendelkezés módosítása miatt került sor.

A fentiek miatt a kártalanítási eljárásról szóló, 2010. január 19-én megjelent tájékoztatóközleményünkben foglaltakat az alábbiak szerint módosítjuk:

A felszámolás kezdő időpontja a felszámolás megindításának közzétételéről szóló bírósági végzés Cégközlönyben való közzétételének napja, azaz 2010. január 19.
Az MNB által közzétett hivatalos euró árfolyam a felszámolás kezdő időpontjában (2010. január 19-én) 267,76 forint volt, így a kártalanítási összeghatár a Fund De La Salle ügyében indított kártalanításban 5.355.200,-Ft.

Vagyonkezelői pályázat

A Beva igazgatósága nyilvános pályázatot ír ki a Beva vagyonának és szabad pénzeszközeinekkezelését végző vagyonkezelő (portfoliókezelő) kiválasztására

A Beva jelenlegi portfoliókezelőjének megbízatása 2010. február 28-ával megszűnik, ezért azigazgatóság 25/2009. (XI.5.) számú határozatával nyilvános vagyonkezelői pályázat kiírásáról döntött.

Pályázhat minden olyan Beva tag, amely jogosult a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti portfoliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, és a Beva Alapkezelési szabályzatában meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn vele szemben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 14.

A pályázat kötelező tartalmát, a pályáztatás és az elbírálás rendjét, valamint az értékelési szempontokat tartalmazó részletes pályázati kiírás itt olvasható.