Közlemény a BUDA-CASH Brókerház Zrt. befektetőinek kártalanításáról

Indul a BUDA-CASH Brókerház Zrt. befektetőinek kártalanítása, a Beva az igényérvényesítés első napjaként 2015. március 27-ét határozza meg. A kártalanítási kérelmeket ettől a naptól kezdődő egy éven belül, 2016. március 26-ig lehet benyújtani.

Kártalanításra a befektető kérelme alapján kerülhet sor, amelyet igénybejelentő lapon kell benyújtani a Bevához. Az igénybejelentő lap a Beva BUDA-CASH kártalanítás honlapján az lgénybejelentésmenűponban letölthető, illetve személyesen átvehető a kártalanításban közreműködőtakarékszövetkezeti fiókokban. A kitöltéshez az Igénybejelentő lap hátoldalán található tájékoztatás nyújt segítséget.

Az igénybejelentő lapot postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére, vagy elektronikus úton a budacashigeny@bva.hu e-mail címre kell elküldeni. Fontos, hogy az igénybejelentő lap Bevánál, illetve a kártalanításban közreműködő takarékszövetkezeti fiókokban történő személyes benyújtására nincs lehetőség. Kérjük, hogy egyéb leveleit továbbra is a Beva központi e-mail címére küldje el ( beva@bva.hu ).

A Beva az érdemi elbírálást akkor tudja megkezdeni, ha a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „fa.” felszámolójától megkapja a kártalanítás megállapításához szükséges adatokat. A felszámoló az ügyfélköveteléseket egyezteti az ügyfelekkel, és felméri a meglévő és kiadható ügyfélvagyont. Amikor a felszámoló már nyilatkozni tud arról, hogy az egyes ügyfelek részére mit ad ki a BUDA-CASH Zrt., és mi az a hiány, ami után kártalanítani kell az ügyfelet, a Beva haladéktalanul megkezdi és legkésőbb kilencven napon belül elbírálja a benyújtott kártalanítási kérelmeket.

Egy befektető számára legfeljebb húszezer eurónak megfelelő 6.105.400,-Ft összegű kártalanítás fizethető. A kártalanítás iránti igény elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap, amely tartalmazza a megállapított kártalanítás összegét, a kifizetést teljesítő takarékszövetkezeti fiók megnevezését és elérhetőségeit. A kifizetés helyét a Beva értesítés kézhezvételét követően, személyesen kell felkeresnie a jogosultnak, ahol a kártalanítás összegét felveheti, vagy annak átutalásáról rendelkezhet.