Tagintézeti hírek

Módosul a Beva Díjfizetési szabályzata

A Beva igazgatósága 44/2023. (XII. 15.) számú határozatával módosította a Díjfizetési szabályzatot. A módosítás a 2024. évre vonatkozó díj mértékét és a tagsági viszony megszűnése esetén a befizetési határidőket érinti. A Szabályzat módosított szövege a 6.14 pontban szabályozott I. díjalapsávhoz tartozó díjkulcs mértékét 1,1 ezrelékre csökkenti.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.)

A FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. em.) tagsági viszonya 2023. október 19. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-536/2023. sz. határozatával visszavonta.

Módosult a Beva Díjfizetési szabályzata

A Beva igazgatósága 22/2023 (V. 18.) számú határozatával módosította a Díjfizetési szabályzatot. A módosítás a 2023. évre vonatkozó díj mértékét érinti. A Szabályzat módosított szövege a 2023. évre megállapított, 6.14 pontban szabályozott I. díjalapsávhoz tartozó díjkulcs mértékét – a 6.16 pontban foglalt rendelkezéssel összhangban – 1,53 ezrelékre csökkenti.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.)

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.) tagsági viszonya 2023. január 30. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-39/2023. sz. határozatával visszavonta.

Tájékoztatás a portfóliókezelői pályáztatás eredményéről

A Beva új portfoliókezelőjének kiválasztása céljából 2022. decemberében pályázati felhívással kereste meg a tevékenységet végző befektetési alapkezelőket, amelyre kilenc ajánlat érkezett. Az ajánlatok a pályázati felhívásban szereplő szempontrendszer alapján értékelésre kerültek és ennek eredményeként a Beva igazgatósága az értékelés szerint összességében legjobb ajánlatot benyújtó OTP Alapkezelő Zrt.-t nyilvánította a pályázati eljárás nyertesének.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Commerzbank Zrt.)

A Commerzbank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8.) tagsági viszonya 2022. december 22. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-645/2022. sz. határozatával visszavonta.

Portfóliókezelői pályáztatás

A Beva igazgatósága 28/2022. (IX.15.) számú határozatával portfoliókezelő kiválasztására irányuló zártkörű pályáztatási eljárásról döntött a Beva és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés év végével történő megszűnésére tekintettel. A pályázati felhívás a portfóliókezelési tevékenységet végző befektetési alapkezelők részére került megküldésre, a pályázatok benyújtásának határideje 2022.

Közlemény tagsági viszony keletkezéséről (FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.)

A FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.) a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére kiadott engedély (H-EN-III-277/2022. számú MNB határozat) hatálybalépésétől, azaz 2022. június 30. napjától a Befektető-védelmi Alap tagja.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Sberbank Magyarország Zrt.)

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) tagsági viszonya 2022. március 2. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. sz. határozatával visszavonta.