Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet)

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9900 Körmend, Rákóczi u. 32.) Beva tagsági viszonya 2014. január 23. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-13/2014. sz. határozatával visszavonta, és egyúttal elrendelte a Takarékszövetkezet végelszámolását. Az MNB végelszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló Nkft-t (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) jelölte ki, a végelszámoló Boros András úr. A végelszámolással kapcsolatos közlemények és egyéb tájékoztatók a Takarékszövetkezet honlapján (www.tkszkormend.hu)  érhetőek el. A végelszámoló a befektetési szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleket közleményében a követeléseik bejelentésére és másik befektetési szolgáltatóhoz történő transzferáláshoz szükséges adatok megadására hívta fel.

A Beva további eljárásával kapcsolatban tájékoztatjuk a Takarékszövetkezet befektetési szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleit, hogy a tagsági viszony megszűnése nem érinti a tagsági viszony fennállása alatt keletkezett ügyletekre vonatkozó biztosítást. Az ügyfelek Beva általi kártalanítására abban az esetben kerül sor, ha a Takarékszövetkezet a biztosítás alá tartozó értékpapírokat, illetve az ügyfélszámlán lévő pénzeszközöket nem tudja hiánytalanul kiadni a jogosultak számára, és a Takarékszövetkezet felszámolás alá kerül.