Aktuális kártalanítások

Folyamatban lévő kártalanítási eljárások

A folyamatban lévő kártalanítások adatai:

Befektetési szolgáltató Felszámolás kezdő napja Igényérvényesítési időszak
kezdete vége
Buda-Cash 2015. március 5. 2015. március 27. 2016. március 26.
Quaestor 2015. április 22. 2015. május 6. 2016. május 5.*

Minden eljárásban lezárult az igényérvényesítési időszak. Ezekben az eljárásokban újabb kérelem csak akkor terjeszthető elő, ha a károsult igényét menthető okból nem tudta határidőben beadni. Ebben az esetben a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő. (A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 217. § (1))

*A törvény lehetőséget ad arra, hogy a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. „f.a.” szabálytalan eljárása miatt értékpapírszámlán nem nyilvántartott követelések után is sor kerüljön kártalanításra, ha bírósági határozat a követelés fennállását megállapítja. Ebben az esetben a befektető a határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül terjesztheti elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó határozatot. (Tpt. 219. § (3))

A folyamatban lévő kártalanításokkal kapcsolatos kifizetések összegének alakulása (2020. május 31.):

Befektetési szolgáltató Kifizetési megbízások Károsultak által felvett
Összeg (Ft) Összeg (Ft)
Buda-Cash 9 505 16 174 246 625 9 155 16 124 232 334
Quaestor 31 877 88 842 397 738 31 877 88 842 397 738