A Beva igazgatóságának májusi ülésén hozott döntések

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága 2014. május 22-ei ülésén tagjai közül Végh Richárdotalelnökké választotta, a megbízás két évre, 2016. május 21-ig szól.

Az igazgatóság ugyanezen ülésén elfogadta a Befektető-védelmi Alap 2013. évi éves beszámolóját és tevékenységi jelentését, továbbá döntött arról, hogy a 2014. üzleti év auditálásával a 2012. évi könyvvizsgálói pályázaton kiválasztott BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t bízza meg.