Tájékoztatás a Quaestor Értékpapír Zrt. “f.a.”-val kapcsolatos kártalanítási eljárás állásáról

2018. december 31.

A kártalanítási folyamat gyakorlatilag lezárult azon befektetők esetében, akik Quaestor kötvényekkel kapcsolatos kártalanítási kérelmüket a jogszabályban meghatározott határidőn belül nyújtották be.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. „f.a.” szabálytalan eljárása miatt értékpapírszámlán nem nyilvántartott követelések után is sor kerüljön kártalanításra, ha bírósági határozat a követelés fennállását megállapítja. Ezen kérelmek alapján a kártalanítás és a kárrendezés összege még várhatóan növekedni fog.

A kártalanítási eljárás a QPT károsultakkal kapcsolatos, illetve néhány egyedi kivizsgálást igénylő (elsősorban örökösödési) ügyben nem zárult még le.

A Quaestor Értékpapír Zrt. “f.a.” felszámolójának tájékoztatása szerint az ügyfelek értékpapírszámláján, valamint pénzszámláján nyilvántartott – ún. Quaestor kötvényeken kívüli – értékpapírok, valamint pénzeszközök hiánytalanul rendelkezésre állnak, azok a Quaestor Értékpapír Zrt. “f.a.” felszámolási eljárása során, a meghatározott eljárásrend szerint, az ügyfelek rendelkezései alapján kiadásra kerülnek.


A kifizetőhelynek átadott, illetve a károsultak által felvett kártalanítás összegének alakulása:

Típus Kifizetési megbízások Károsultak által felvett
Összeg (Ft) Összeg (Ft)
Magánszemély 31 581 87 747 041 796 31 558 87 745 130 825
Jogi személy 296 1 082 967 608 293 1 078 499 789
Összesen 31 877 88 830 009 404 31 851 88 823 630 614

A kifizetési megbízások összeg nagysága szerinti megoszlása:

Alsó határ Felső határ Összeg (Ft)
0 999 999 8 534 4 649 367 115
1 000 000 1 999 999 6 462 9 549 903 468
2 000 000 2 999 999 4 087 10 063 869 229
3 000 000 3 999 999 3 114 10 824 624 833
4 000 000 4 999 999 2 290 10 205 728 600
5 000 000 5 999 999 1 544 8 432 906 842
6 000 000 5 846 35 103 609 317
Összesen: 31 877 88 830 009 404