Tájékoztatás (Quaestor)

Tájékoztatás a Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a.”-val kapcsolatos kártalanítási eljárás állásáról

Befektetési szolgáltató Felszámolás kezdő napja Igényérvényesítési időszak
kezdete vége
Quaestor 2015. április 22. 2015. május 6. 2016. május 5.

Az eljárásban már lezárult az igényérvényesítési időszak, új kérelem csak a jogszabályban meghatározott alábbi esetekben terjeszthető elő:

  1. ha a károsult igényét menthető okból nem tudta határidőben beadni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül még benyújtható (A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 217. § (1))
  2. a törvény lehetőséget ad arra, hogy a befektetési szolgáltató által nem nyilvántartott követelések után is sor kerüljön kártalanításra, ha bírósági határozat a követelés fennállását megállapítja. Ebben az esetben a befektető a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül terjesztheti elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó határozatot. (Tpt. 219. § (3))

A kifizetőhelynek átadott, illetve a károsultak által felvett kártalanítás összegének alakulása (2020.05.31):

Típus Kifizetési megbízások Károsultak által felvett
Összeg (Ft) Összeg (Ft)
Magánszemély 31 581 87 763 334 360 31 581 87 763 334 360
Jogi személy 295 1 079 063 378 295 1 079 063 378
Összesen 31 876 88 842 397 738 31 876 88 842 397 738