Tájékoztatás a Quaestor Értékpapír Zrt. “f.a.”-val kapcsolatos kártalanítási eljárás állásáról

2017. szeptember 1.

A kártalanítási folyamat gyakorlatilag lezárult azon befektetők esetében, akik Quaestor kötvényekkel kapcsolatos kártalanítási kérelmüket a jogszabályban meghatározott határidőn belül nyújtották be.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. „f.a.” szabálytalan eljárása miatt értékpapírszámlán nem nyilvántartott követelések után is sor kerüljön kártalanításra, ha bírósági határozat a követelés fennállását megállapítja. Ezen kérelmek alapján a kártalanítás és a kárrendezés összege még várhatóan növekedni fog.

A kártalanítási eljárás a QPT károsultakkal kapcsolatos, illetve néhány egyedi kivizsgálást igénylő (elsősorban örökösödési) ügyben nem zárult még le.

A Quaestor Értékpapír Zrt. “f.a.” felszámolójának tájékoztatása szerint az ügyfelek értékpapírszámláján, valamint pénzszámláján nyilvántartott – ún. Quaestor kötvényeken kívüli – értékpapírok, valamint pénzeszközök hiánytalanul rendelkezésre állnak, azok a Quaestor Értékpapír Zrt. “f.a.” felszámolási eljárása során, a meghatározott eljárásrend szerint, az ügyfelek rendelkezései alapján kiadásra kerülnek.


A kifizetőhelynek átadott, illetve a károsultak által felvett kártalanítás összegének alakulása:

Típus Kifizetési megbízások Károsultak által felvett
Összeg (Ft) Összeg (Ft)
Magánszemély 31 562 87 686 419 801 31 547 87 669 106 299
Jogi személy 292 1 059 455 008 290 1 054 987 189
Összesen 31 854 88 745 874 809 31 837 88 724 093 488

A kifizetési megbízások összeg nagysága szerinti megoszlása:

Alsó határ Felső határ Összeg (Ft)
0 999 999 8 529 4 646 734 639
1 000 000 1 999 999 6 459 9 547 287 253
2 000 000 2 999 999 4 085 10 059 293 601
3 000 000 3 999 999 3 113 10 821 364 865
4 000 000 4 999 999 2 290 10 205 728 600
5 000 000 5 999 999 1 543 8 427 902 734
6 000 000 5 835 35 037 563 117
Összesen: 31 854 88 745 874 809