Hírek

Tájékoztatás a BEVA 2030/A KÖTVÉNY kamatának megállapításáról

A Befektető-védelmi Alap tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott BEVA 2030/A sorozatú változó kamatozású kötvény kamata a 2023. július 7-től 2023. október 6-ig tartó kamatfizetési időszakra vonatkozóan évi 16,73%.

Módosult a Beva Díjfizetési szabályzata

A Beva igazgatósága 22/2023 (V. 18.) számú határozatával módosította a Díjfizetési szabályzatot. A módosítás a 2023. évre vonatkozó díj mértékét érinti. A Szabályzat módosított szövege a 2023. évre megállapított, 6.14 pontban szabályozott I. díjalapsávhoz tartozó díjkulcs mértékét – a 6.16 pontban foglalt rendelkezéssel összhangban – 1,53 ezrelékre csökkenti.

Elérhető a Beva 2022. évi beszámolója és a tevékenységi jelentése

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága elfogadta a Befektető-védelmi Alap 2022. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését, valamint  elfogadta továbbá a Tpt. 224. § (1) bekezdés h.) pontja szerinti éves tevékenységi jelentést.

A dokumentumok az alábbi hivatkozásokon érhetők el:

A Beva 2022.

Tájékoztatás a BEVA 2030/A KÖTVÉNY kamatának megállapításáról

A Befektető-védelmi Alap tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott BEVA 2030/A sorozatú változó kamatozású kötvény kamata a 2023. április 7-től 2023. július 6-ig tartó kamatfizetési időszakra vonatkozóan évi 17,90%.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.)

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.) tagsági viszonya 2023. január 30. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-39/2023. sz. határozatával visszavonta.

Tájékoztatás a portfóliókezelői pályáztatás eredményéről

A Beva új portfoliókezelőjének kiválasztása céljából 2022. decemberében pályázati felhívással kereste meg a tevékenységet végző befektetési alapkezelőket, amelyre kilenc ajánlat érkezett. Az ajánlatok a pályázati felhívásban szereplő szempontrendszer alapján értékelésre kerültek és ennek eredményeként a Beva igazgatósága az értékelés szerint összességében legjobb ajánlatot benyújtó OTP Alapkezelő Zrt.-t nyilvánította a pályázati eljárás nyertesének.

Tájékoztatás a BEVA 2030/A KÖTVÉNY kamatának megállapításáról

A Befektető-védelmi Alap tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott BEVA 2030/A sorozatú változó kamatozású kötvény kamata a 2023. január 7-től 2023. április 6-ig tartó kamatfizetési időszakra vonatkozóan évi 17,75%.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Commerzbank Zrt.)

A Commerzbank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8.) tagsági viszonya 2022. december 22. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-645/2022. sz. határozatával visszavonta.

Portfóliókezelői pályáztatás

A Beva igazgatósága 28/2022. (IX.15.) számú határozatával portfoliókezelő kiválasztására irányuló zártkörű pályáztatási eljárásról döntött a Beva és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés év végével történő megszűnésére tekintettel. A pályázati felhívás a portfóliókezelési tevékenységet végző befektetési alapkezelők részére került megküldésre, a pályázatok benyújtásának határideje 2022.