A Beva igazgatóságának májusi ülésén hozott döntések

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága 2014. május 22-ei ülésén tagjai közül Végh Richárdotalelnökké választotta, a megbízás két évre, 2016. május 21-ig szól.

Az igazgatóság ugyanezen ülésén elfogadta a Befektető-védelmi Alap 2013. évi éves beszámolóját és tevékenységi jelentését, továbbá döntött arról, hogy a 2014. üzleti év auditálásával a 2012. évi könyvvizsgálói pályázaton kiválasztott BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t bízza meg.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet)

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9900 Körmend, Rákóczi u. 32.) Beva tagsági viszonya 2014. január 23. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-13/2014. sz. határozatával visszavonta, és egyúttal elrendelte a Takarékszövetkezet végelszámolását. Az MNB végelszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló Nkft-t (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) jelölte ki, a végelszámoló Boros András úr. A végelszámolással kapcsolatos közlemények és egyéb tájékoztatók a Takarékszövetkezet honlapján (www.tkszkormend.hu)  érhetőek el. A végelszámoló a befektetési szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleket közleményében a követeléseik bejelentésére és másik befektetési szolgáltatóhoz történő transzferáláshoz szükséges adatok megadására hívta fel.

A Beva további eljárásával kapcsolatban tájékoztatjuk a Takarékszövetkezet befektetési szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleit, hogy a tagsági viszony megszűnése nem érinti a tagsági viszony fennállása alatt keletkezett ügyletekre vonatkozó biztosítást. Az ügyfelek Beva általi kártalanítására abban az esetben kerül sor, ha a Takarékszövetkezet a biztosítás alá tartozó értékpapírokat, illetve az ügyfélszámlán lévő pénzeszközöket nem tudja hiánytalanul kiadni a jogosultak számára, és a Takarékszövetkezet felszámolás alá kerül.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Banco Popolare Hungary Bank Zrt.)

A Banco Popolare Hungary Bank Zrt. (Magnetissimo Pénzügyi Zrt. cégnévre történő névváltozás folyamatban) tagsági viszonya 2013. november 15. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa H-EN-I-1271/2013. sz. határozatával visszavonta.

Közlemény tagsági viszony keletkezéséről (EURÓPA BRÓKERHÁZ Befektetési Szolgáltató Zrt.)

Az EURÓPA BRÓKERHÁZ Befektetési Szolgáltató Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.) a befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások végzésére kiadott engedély (H-EN-III-62/2013. számú PSZÁF határozat) hatálybalépésével, azaz 2013. szeptember 30. napjával a Befektető-védelmi Alap tagja lett.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.)

A Befektető-védelmi Alap az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.-t (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) 2013. július 31. napjával törölte a tagjai közül, mivel a társaság 2013. július 31-ével beolvadt a szintén Beva tag Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-be (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.).

A Beva igazgatóságának májusi ülésén hozott döntések

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága 2013. május 21-ei ülésén tagjai közül dr. Hardy Ilonát elnökké, Lantos Csabát pedig alelnökké megválasztotta. A tisztségviselők megbízása két évre, 2015. május 20-ig szól.

Az igazgatóság ugyanezen ülésén elfogadta a Befektető-védelmi Alap 2012. évi éves beszámolóját és tevékenységi jelentését, továbbá döntött arról, hogy a 2013. üzleti év auditálásával a tavalyi könyvvizsgálói pályázaton kiválasztott BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t bízza meg.

Közlemény tagsági viszony keletkezéséről (Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt.)

A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) abefektetési szolgáltatási tevékenységek, valamint a kiegészítő szolgáltatások végzésére kiadottengedély (H-EN-III-8/2013. számú PSZÁF határozat) hatálybalépésével, azaz 2013. január 28.napjával a Befektető-védelmi Alap tagja lett.