Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Deutsche Bank Zrt.)

A Deutsche Bank Zrt. (1054 Budapest, Hold utca 27.) Beva tagsági viszonya 2011. június 30. napjával megszűnt, mivel a társaság határon átnyúló egyesülés útján beolvadt a Deutsche Bank Europe GmbH németországi székhelyű hitelintézetbe, és üzleti tevékenységét 2011. július 1. napjától annak magyarországi fióktelepeként, a németországi befektető-kártalanítási szervezet biztosításával folytatja.

Letétkezelői pályázat

A Beva igazgatósága nyilvános pályázatot ír ki a Beva befektetett eszközeinek letétkezelését végző letétkezelő szervezet kiválasztására.

A Beva jelenlegi letétkezelőjének megbízatása 2011. december 31-ével megszűnik, ezért azigazgatóság 19/2011. (IX.20.) számú határozatával nyilvános letétkezelői pályázat kiírásáról döntött.

Pályázhat minden olyan Magyarországon bejegyzett hitelintézet, amely rendelkezik a 2007. évi CXXXXVIII. törvény (Bszt.) 5.§-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti letétkezelésre vonatkozó engedéllyel, és a Beva Alapkezelési szabályzatában meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn vele szemben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 13.

A pályázat kötelező tartalmát, a pályáztatás és az elbírálás rendjét, valamint az értékelési szempontokat tartalmazó részletes pályázati kiírás itt olvasható.