A Fund De La Salle kártalanítási ügyében közzétett közleményünk módosítása

A Fővárosi Bíróság 2010. január 19-én újabb végzést tett közzé a Fund De La Salle Befektetési Alapkezelő Zrt. felszámolásának megindításáról, és a 20.Fpk. 01-09-009971/7. számú végzésével visszavonta a 2010. január 14-én közzétett végzését. Ezáltal a Fund De La Salle Befektetési Alapkezelő Zrt. “f.a.” felszámolásának kezdő időpontja 2010. január 14-éről 2010. január 19-ére módosult.

Az új végzés közzétételére és az eredeti közzététel visszavonására a hitelezői követelések bejelentésére vonatkozó rendelkezés módosítása miatt került sor.

A fentiek miatt a kártalanítási eljárásról szóló, 2010. január 19-én megjelent tájékoztatóközleményünkben foglaltakat az alábbiak szerint módosítjuk:

A felszámolás kezdő időpontja a felszámolás megindításának közzétételéről szóló bírósági végzés Cégközlönyben való közzétételének napja, azaz 2010. január 19.
Az MNB által közzétett hivatalos euró árfolyam a felszámolás kezdő időpontjában (2010. január 19-én) 267,76 forint volt, így a kártalanítási összeghatár a Fund De La Salle ügyében indított kártalanításban 5.355.200,-Ft.

Vagyonkezelői pályázat

A Beva igazgatósága nyilvános pályázatot ír ki a Beva vagyonának és szabad pénzeszközeinekkezelését végző vagyonkezelő (portfoliókezelő) kiválasztására

A Beva jelenlegi portfoliókezelőjének megbízatása 2010. február 28-ával megszűnik, ezért azigazgatóság 25/2009. (XI.5.) számú határozatával nyilvános vagyonkezelői pályázat kiírásáról döntött.

Pályázhat minden olyan Beva tag, amely jogosult a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti portfoliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, és a Beva Alapkezelési szabályzatában meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn vele szemben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 14.

A pályázat kötelező tartalmát, a pályáztatás és az elbírálás rendjét, valamint az értékelési szempontokat tartalmazó részletes pályázati kiírás itt olvasható.