Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (HUNGÁRIA Értékpapír Zrt.)

A HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Zsigmond tér 10.) tagsági viszonya 2015. április 20. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-18/2015. sz. határozatával visszavonta, és egyúttal kezdeményezte a társaság felszámolását. A tagsági viszony megszűnése nem érinti a tagsági viszony fennállása alatt keletkezett ügyletekre vonatkozó biztosítást.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (QUAESTOR Értékpapír Zrt. )

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.) tagsági viszonya 2015. április 17. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-17/2015. sz. határozatával visszavonta, és egyúttal kezdeményezte a társaság felszámolását. A tagsági viszony megszűnése nem érinti a tagsági viszony fennállása alatt keletkezett ügyletekre vonatkozó biztosítást.

A Beva kártalanítást fizet a Quaestor fiktív kötvényei után

A Beva igazgatósága – az MNB kezdeményezésére – 2015. április 10-i ülésén döntést hozott arról, hogy kártalanítja a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. fiktív kötvénnyel rendelkező befektetőit.

A Befektető-védelmi Alap (Beva) 2015. április 10-i igazgatósági ülésén megtárgyalta a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt.-nél (Quaestor Értékpapír Zrt.) tapasztalt – s a Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálata által feltárt – visszaélés-sorozat befektető-védelmi következményeit. Az igazgatóság – figyelembe véve a két független jogi szakvéleményt is – olyan döntést hozott, amely szerint a fiktív kötvénnyel rendelkező ügyfelekkel szemben fennáll a Beva kártalanítási kötelezettsége.

A Beva igazgatóságának mai döntése nem terjed ki a kártalanítás részleteire, tekintettel arra, hogy azokat a Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolását követően lesz lehetőség tisztázni. A szerződöttek számára kiemelkedő jelentőségű döntés nyomán az érintett ügyfeleknek nem keletkezik azonnali teendőjük. A kártalanítási igények bejelentése a felszámolás elrendelése után, s a Beva erre vonatkozó felhívását követően lesz aktuális. A Beva ugyanakkor megtesz mindent azért, hogy a károsult ügyfelek a lehető leghamarabb hozzájussanak a kártalanítási összeghez.

Közlemény a BUDA-CASH Brókerház Zrt. befektetőinek kártalanításáról

Indul a BUDA-CASH Brókerház Zrt. befektetőinek kártalanítása, a Beva az igényérvényesítés első napjaként 2015. március 27-ét határozza meg. A kártalanítási kérelmeket ettől a naptól kezdődő egy éven belül, 2016. március 26-ig lehet benyújtani.

Kártalanításra a befektető kérelme alapján kerülhet sor, amelyet igénybejelentő lapon kell benyújtani a Bevához. Az igénybejelentő lap a Beva BUDA-CASH kártalanítás honlapján az lgénybejelentésmenűponban letölthető, illetve személyesen átvehető a kártalanításban közreműködőtakarékszövetkezeti fiókokban. A kitöltéshez az Igénybejelentő lap hátoldalán található tájékoztatás nyújt segítséget.

Az igénybejelentő lapot postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére, vagy elektronikus úton a budacashigeny@bva.hu e-mail címre kell elküldeni. Fontos, hogy az igénybejelentő lap Bevánál, illetve a kártalanításban közreműködő takarékszövetkezeti fiókokban történő személyes benyújtására nincs lehetőség. Kérjük, hogy egyéb leveleit továbbra is a Beva központi e-mail címére küldje el ( beva@bva.hu ).

A Beva az érdemi elbírálást akkor tudja megkezdeni, ha a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „fa.” felszámolójától megkapja a kártalanítás megállapításához szükséges adatokat. A felszámoló az ügyfélköveteléseket egyezteti az ügyfelekkel, és felméri a meglévő és kiadható ügyfélvagyont. Amikor a felszámoló már nyilatkozni tud arról, hogy az egyes ügyfelek részére mit ad ki a BUDA-CASH Zrt., és mi az a hiány, ami után kártalanítani kell az ügyfelet, a Beva haladéktalanul megkezdi és legkésőbb kilencven napon belül elbírálja a benyújtott kártalanítási kérelmeket.

Egy befektető számára legfeljebb húszezer eurónak megfelelő 6.105.400,-Ft összegű kártalanítás fizethető. A kártalanítás iránti igény elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap, amely tartalmazza a megállapított kártalanítás összegét, a kifizetést teljesítő takarékszövetkezeti fiók megnevezését és elérhetőségeit. A kifizetés helyét a Beva értesítés kézhezvételét követően, személyesen kell felkeresnie a jogosultnak, ahol a kártalanítás összegét felveheti, vagy annak átutalásáról rendelkezhet.

Tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház Zrt. ügyfelei részére

A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Befektető-védelmi Alap (Beva) egyik tagja, a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét és a Fővárosi Törvényszék 2015. március 5. napjával elrendelte a társaság felszámolását. A Buda-Cash Brókerház Zrt. felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.), a felszámolóbiztos Krajcsó Árpád.

A Buda-Cash-sel szembeni befektetői követelések mértékét a felszámoló levélben egyezteti minden ügyféllel. Ezen egyeztető levek kiküldése megkezdődött. A fennálló ügyfélkövetelést csökkenti az az értékpapír és pénzállomány, ami a Buda-Cash számláin és az általa igénybe vett külső letétkezelők számláin fellelhető, és amit az ügyfeleknek a felszámoló fog kiadni. A Beva kártalanításának alapja a kiadott letétekkel csökkentett ügyfélkövetelés.

A jelenleg megismerhető adatok alapján mintegy 13 ezer befektető lehet érintett a Beva kártalanításában. A Befektető-védelmi Alap a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint (213-220. §) a befektetők részére kártalanítást nyújt, amely kártalanítás legfontosabb szabályait itt ismerhetik meg.

Tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház Zrt. ügyfelei számára

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megjelent közleménye szerint az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel szemben indított átfogó felügyeleti vizsgálata során a Zrt. tevékenységét érintően észlelt súlyos visszaélésekre utaló információkra tekintettel a cég tevékenységi engedélyét ideiglenes intézkedés keretében azonnali hatállyal felfüggesztette, és 2015. február 24. napjától felügyeleti biztosokat rendelt ki a társasághoz.

A Buda-Cash Brókerház Zrt. 1997. április 14-től a Beva tagja, a vele szerződött befektetők értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírok, illetve az ügyfélszámlán nyilvántartott pénz a Beva biztosítása alá tartozik. A meglévő eszközöket a tulajdonosok részére a Társaság ki fogja adni, a Beva általi kártalanításra az ügyfelet megillető, de ténylegesen hiányzó, ezért a Társaság részéről ki nem adható pénz, illetve értékpapír tekintetében fog sor kerülni.

A kártalanítási eljárását a Beva a Buda-Cash Brókerház Zrt. felszámolásának elrendelése esetén indítja meg. A kártalanítási eljárásról szóló közlemény a Beva honlapján, és egyéb közzétételi helyeken is meg fog jelenni, és minden konkrét információt tartalmazni fog, amely az igény érvényesítéséhez szükséges. A kártalanítás általános szabályairól honlapunkon már most is tájékozódhat, illetve amennyiben felmerült kérdésére itt nem talál kielégítő választ, a honlapunkon található elérhetőségek valamelyikén érdeklődhet.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.)

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.) tagsági viszonya 2014. december 5. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa H-JÉ-I-535/2014. sz. határozatával visszavonta, és egyúttal elrendelte a bank végelszámolását. A tagsági viszony megszűnése nem érinti a tagsági viszony fennállása alatt keletkezett ügyletekre vonatkozó biztosítást.