2018. év közzétételei

Közlemény címe Megjelenés ideje
Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Geo Professional Portfolio Zrt.) 2018.01.09.
Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Pláninvest Bróker Zrt.) 2018.01.09.
Közlemény tagsági viszony keletkezéséről (Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt.) 2018.01.09.
Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.) 2018.01.16.
Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.) 2018.01.22.
Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.) 2018.02.22.
Igazgatósági határozat közzététele (Kártalanítási szabályzat módosítása) 2018.04.10.
Szabályzat közzététele (Kártalanítási szabályzat) 2018.04.10.
Közlemény tagsági viszony keletkezéséről (Alpha Alapkezelő Zrt.) 2018.11.14.
Közlemény tagsági viszony keletkezéséről (AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt.) 2018.11.14.
Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (QUANTIS Alpha Befektetési Zrt.) 2018.12.03.
Igazgatósági határozat közzététele (Díjfizetési szabályzat módosítása) 2018.12.11.
Szabályzat közzététele (Díjfizetési szabályzat) 2018.12.11.
Igazgatósági határozat közzététele (Kártalanítási szabályzat módosítása) 2018.12.11.
Szabályzat közzététele (Kártalanítási szabályzat) 2018.12.11.

A közlemények megjelenésének helye: www.kozzetetelek.hu

Igénybejelentő lap kártalanítás iránt (Strategon Értékpapír Zrt.)

Jelen tájékoztatás a Strategon Értékpapír Zrt. „f.a.” károsultjainak kártalanítási eljárására vonatkozik.

A kártalanítás iránti igény  a fenti igénybejelentő lapon nyújtható be a Bevához. Az igénybejelentő lap benyújtása elengedhetetlen feltétele a kártalanításnak.  A kártalanítási kérelmeket 2018. október 6. napjáig lehet benyújtani a BEVA honlapjáról letölthető formanyomtatványon. Az igénybejelentő lapot postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére kell elküldeni. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a STRATEGON Zrt.-vel kötött szerződés másolatát.

 

Közlemény a STRATEGON Értékpapír Zrt.-vel kapcsolatban

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) H-JÉ-III-60/2017. számú határozatával visszavonta a STRATEGON Értékpapír Zrt. „f.a.” (Strategon Zrt. „f.a.”) tevékenységi engedélyét és kezdeményezte annak felszámolását. A Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.3.556/2017/9. számú végzésével elrendelte a felszámolás közzétételét, és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolás kezdő időpontja 2017. szeptember 25.

A befektetési vállalkozás 2007. október 11. napjától 2017. szeptember 6. napjáig a Befektető-védelmi Alap tagja volt, ezért a Beva a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 216. § (3) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatja a társaság befektetőit.

A felszámolás kezdeményezését megelőzően az MNB felügyeleti engedélye alapján a CODEX Értéktár Zrt. vette át a Strategon Zrt. „f.a.” által addig kezelt csaknem teljes befektetési ügyfélállományt. Az állomány-átruházás zökkenőmentességét 2017. június 30-tól felügyeleti biztos koordinálta. Az állomány-átruházás során az ügyfélkövetelések a CODEX Értéktár Zrt.-hez kerültek át és ott állnak rendelkezésre, így az ügyfelek kiszolgálása továbbra is zavartalan, teljes ügyfélvagyonuk az új szolgáltatónál hiánytalanul rendelkezésükre áll.

Ugyanakkor a Strategon felszámolása kapcsán csekély számban vannak vitatott, illetve a befektetési vállalkozás által nem vitatott, de már lejárt követelések is. A Strategon Zrt. „f.a.” elszámolási vitában áll egy brit – a brit pénzügyi felügyelet felügyelési hatáskörébe tartozó – letétkezelővel, ami igen kisszámú ügyfelet és mindösszesen alig 20 millió forintnyi követelést érint. Amennyiben e néhány ügyféllel történő elszámolást akadályozó körülmény elhárulása esetén sem lenne kiadható hiánytalanul ez az ügyfélvagyon, a BEVA a Tpt. szabályai szerint kártalanítja ezt a néhány érintett befektetőt.

Kártalanítás megállapítására, csupán a fent említett néhány érintett befektető erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor (Tpt. 217. § (1) bek.). Az erre vonatkozó kártalanítási kérelmeket 2017. október 6. napjától egy éven belül, azaz 2018. október 6. napjáig lehet benyújtani a BEVA honlapjáról letölthető formanyomtatványon. Az igénybejelentő lapot postai úton a BEVA 1476 Budapest, Pf. 495. címére kell elküldeni. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a STRATEGON Zrt.-vel kötött szerződés másolatát.

A BEVA a kérelmeket akkor tudja érdemben elbírálni, ha a STRATEGON Zrt. „f.a.” felszámolójától az ügyfélkövetelésekre vonatkozó adatokat megkapja.

A kártalanítási összeghatár 31.023.000 Ft, amely százezer eurónak a 2017. szeptember 25-én érvényes MNB deviza középárfolyamon (310,23 Ft) történő átszámításával került meghatározásra. (Tpt. 217. § (2) bekezdése). A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.

A kártalanítási igény elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap. A kártalanítások kifizetését a BEVA az érintettek nagyon csekély számára tekintettel kifizetőhely bevonása nélkül végzi, és az ügyfél-azonosítást követően a jogosult bankszámlájára történő átutalással teljesíti.

A kártalanítási eljárással kapcsolatos általános információk a BEVA honlapján elérhetők.