Tájékoztatás a Beva biztosítása alá tartozó befektetők köréről

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 2018. december 29. napi hatállyal módosult, és a módosítás érintette a Beva védelem alól kizárt befektetők körére vonatkozó szabályozást. A módosított Tpt. 215. § (1) bekezdése alapján Beva biztosítás alá kerültek a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok. Az adott Beva-tag könyvvizsgálójának (a társaság és a személyében eljáró természetes személy könyvvizsgáló egyaránt) befektetésére a Beva biztosítása a továbbiakban nem terjed ki.

A befektetők Beva szempontú besorolásához további segítséget a letölthető segédlet tartalmaz.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Westend Office Building, Váci út 1-3. „B” torony ép.) tagsági viszonya 2017. augusztus 31. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-293/2017. sz. határozatával visszavonta.