Közlemény tagsági viszony megszűnéséről

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Westend Office Building, Váci út 1-3. „B” torony ép.) tagsági viszonya 2017. augusztus 31. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-293/2017. sz. határozatával visszavonta.

Igénybejelentő lap kártalanítás iránt (Strategon Értékpapír Zrt.)

Jelen tájékoztatás a Strategon Értékpapír Zrt. „f.a.” károsultjainak kártalanítási eljárására vonatkozik.

A kártalanítás iránti igény  a fenti igénybejelentő lapon nyújtható be a Bevához. Az igénybejelentő lap benyújtása elengedhetetlen feltétele a kártalanításnak.  A kártalanítási kérelmeket 2018. október 6. napjáig lehet benyújtani a BEVA honlapjáról letölthető formanyomtatványon. Az igénybejelentő lapot postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére kell elküldeni. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a STRATEGON Zrt.-vel kötött szerződés másolatát.