Közlemény tagsági viszony keletkezéséről (CE Central European Bróker Befektetési Szolgáltató Zrt.)

A CE Central European Bróker Befektetési Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1126 Budapest, Beck Ödön Fülöp u. 10.) a befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások végzésére vonatkozó felügyeleti engedély (EN-III-35/2010. számú PSZÁF határozat) hatálybalépésével, azaz 2010. április 29. napjával a Befektető-védelmi Alap tagja lett.

Lezárult a vagyonkezelési pályázat

A Befektető-védelmi Alap 2009. december 15-én kiírt nyilvános vagyonkezelési pályázatának elbírálása lezárult.

A pályázati felhívásra tizenhárom ajánlat érkezett, és az ajánlattevők közül a Beva igazgatósága az OTP Alapkezelő Zrt.-t választotta ki a pályázat nyerteséül. A nyertessel a Beva egy évre szóló vagyonkezelői szerződést köt, amely az igazgatóság döntése alapján két alkalommal további egy-egy évvel meghosszabbítható.

A pályáztatásról szóló összefoglaló a Beva Alapkezelési szabályzatának megfelelően nyilvános, a linkre kattintva megtekinthető.

Tájékoztatás a befektetések Beva általi védelmének tartalmáról

A befektetni szándékozók érdeklődésére tekintettel a befektetések Beva általi védelmének tartalmáról az alábbi tájékoztatást adjuk.

Értékpapír vásárlása esetén a döntésnél figyelembe kell venni, hogy a Beva biztosítása nem terjed ki az olyan károkra, amely az értékpapír árfolyamveszteségéből vagy az értékpapír kibocsátójának fizetésképtelenségéből eredően éri a befektetőt. A kibocsátó az a jogi személy, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja. A Beva biztosítása egyetlen értékpapír esetében sem terjed ki a kibocsátói kockázatokra.

A Beva elsődlegesen a tagjai által végzett letétkezelési szolgáltatást biztosítja, tehát azt, hogy a megvásárolt értékpapír meglegyen a tag által vezetett értékpapírszámlán, ahhoz az ügyfél hozzájusson, arról bármikor rendelkezni tudjon. Amennyiben a Beva tagja felszámolás alá kerül és az értékpapírokban mutatkozó hiány miatt a befektető számára nem tudja kiadni – másik számlára transzferálni – az értékpapírjait, vagy azok egy részét, akkor erre a káreseményre a törvényi keretek között kártalanítást fizet a Beva, azonban nem fizet arra az esetre, ha az értékpapír megvan, de a befektető az értékpapírba fektetett pénzéhez nem tud hozzájutni pl. a kibocsátó csődje miatt.

A kártalanítás jogi szabályozásáról részletesebb tájékoztatást a Kártalanítás menüpont alatt olvashat.