Igénybejelentés (Quaestor)

Igénybejelentés

Jelen tájékoztatás a Quaestor Értékpapír Zrt. „fa” károsultjainak kártalanítási eljárására vonatkozik.

Az a befektető, akinek olyan egyéb, nem Quaestor kötvényből eredő követelése van, amit a felszámolás alatt álló Quaestor Értékpapír Zrt. nem tud kiadni számára, a kártalanítás iránti igényét ezen az igénybejelentő lapon jelentheti be 2015. május 22-től 2016. május 21-ig.

Az egyéb, nem Quaestor kötvényből követeléssel rendelkező befektetők esetében Beva az érdemi elbírálást csak akkor tudja megkezdeni, ha a Quaestor Értékpapír Zrt. „fa.” felszámolója nyilatkozni tud arról, hogy az egyes ügyfelek részére mit ad ki a Quaestor Értékpapír Zrt., és mi az a hiány, ami után kártalanítani kell az ügyfelet.

Az igénybejelentő lap kézzel, vagy géppel kitöltött példányát eredeti aláírással kell a Bevához elküldeni.

Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a Quaestor Értékpapír Zrt.-vel kötött szerződés másolatát, több ügylet esetén elegendő azonban az értékpapír és ügyfélszámla vezetéséről szóló szerződést, vagy az egyéb, keretjellegű megállapodást csatolni. A szerződésen kívül más dokumentumot (számlakivonatok, levelezés, befizetési bizonylat, stb.) nem kell csatolni, ezek a kártalanítás megállapításához nem szükségesek.

Az igénybejelentő lapokat postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére kell elküldeni a szükséges mellékletekkel együtt.

Az igénybejelentő lapokat csak postán keresztül tudjuk elfogadni, elektronikus úton történő, vagy személyes benyújtásra nincs lehetőség. A postai úton beérkező igénybejelentő lap átvételéről a Beva nem küld külön értesítést az igénylők számára, tértivevénnyel történő feladás esetén az igénybejelentő lap átvételét a visszaérkező tértivevény igazolja.