Igénybejelentés

Jelen tájékoztatás a HUNGÁRIA Brókerház Zrt. „fa” károsultjainak kártalanítási eljárására vonatkozik.

A kártalanítás iránti igény igénybejelentő lapon nyújtható be a Bevához. Az igénybejelentő lap benyújtása elengedhetetlen feltétele a kártalanításnak.

A HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. ügyfeleire vonatkozó kártalanítási eljárás során az igényérvényesítés első napja 2015. május 22.

A HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. ügyfelei kártalanítási igényt 2016. május 21-ig (az igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül) terjeszthetnek elő.

Az igénybejelentő lapokat postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére kell elküldeni a szükséges mellékletekkel együtt.

Az igénybejelentő lapokat csak postán tudjuk elfogadni, a személyes benyújtásra nincs lehetőség. A postai úton beérkező igénybejelentő lap átvételéről a Beva nem küld külön értesítést az igénylők számára, tértivevénnyel történő feladás esetén az igénybejelentő lap átvételét a visszaérkező tértivevény igazolja.