Igénybejelentés (Buda-Cash)

Jelen tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház Zrt. „fa” károsultjainak kártalanítási eljárására vonatkozik.

A kártalanítás iránti igény igénybejelentő lapon nyújtható be a Bevához. Az igénybejelentő lap benyújtása elengedhetetlen feltétele a kártalanításnak.

A BUDA-CASH Brókerház Zrt. ügyfeleire vonatkozó kártalanítási eljárás során az igényérvényesítés első napja a 2015. március 27. A BUDA-CASH Brókerház Zrt. ügyfelei kártalanítási igényt 2016. március 26-ig (az igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül) terjeszthetnek elő.

A Befektető-védelmi Alap általi kártalanításnak feltétele az igénybejelentő lap kitöltése és a Bevához történő benyújtása.

Az igénybejelentő lap formanyomtatvány. Kézzel, vagy géppel kitöltött példányát eredeti aláírással kell a Bevához elküldeni. Az igénybejelentő lap elektronikusan is benyújtható, ebben az esetben a kitöltött és aláírt nyomtatvány szkennelt példányát kell az e-mailhez csatolni.

Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a BUDA-CASH Brókerház Zrt.-vel kötött szerződés másolatát, több ügylet esetén elegendő azonban az értékpapír és ügyfélszámla vezetéséről szóló szerződést, vagy az egyéb, keretjellegű megállapodást csatolni. A szerződésen kívül más dokumentumot (számlakivonatok, levelezés, befizetési bizonylat, stb.) nem kell csatolni, ezek a kártalanítás megállapításához nem szükségesek.

A Beva taggal szembeni követelést értékpapír és pénz szerinti bontásban az 4. illetve a 5. pont alatt szereplő táblázatban kell feltüntetni. Amennyiben a rendelkezésre álló hely nem elegendő, a felsorolást pótlapon kell folytatni, és a mellékletek számához a pótlapot is hozzá kell számítani. Amennyiben az igénybejelentő lap kitöltésekor az igénylő még nem tudja, hogy a BUDA-CASH Zrt. mit fog kiadni számára, a 4. és 5. pontban a teljes követelését tüntesse fel.

Az igénybejelentő lapokat postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére, vagy elektronikus úton a beva@bva.hu címre kell elküldeni a szükséges mellékletekkel együtt. Az igénybejelentő lapokat csak postán vagy e-mailben tudjuk elfogadni, a személyes benyújtásra nincs lehetőség. A postai úton beérkező igénybejelentő lap átvételéről a Beva nem küld külön értesítést az igénylők számára, tértivevénnyel történő feladás esetén az igénybejelentő lap átvételét a visszaérkező tértivevény igazolja. Az elektronikus úton benyújtott igények esetében automatikus visszaigazoló levelet kap az igénylő.