Portfóliókezelői pályáztatás

A Beva igazgatósága 28/2022. (IX.15.) számú határozatával portfoliókezelő kiválasztására irányuló zártkörű pályáztatási eljárásról döntött a Beva és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés év végével történő megszűnésére tekintettel. A pályázati felhívás a portfóliókezelési tevékenységet végző befektetési alapkezelők részére került megküldésre, a pályázatok benyújtásának határideje 2022. december 19. A beérkező pályázatok a pályázati felhívásban meghatározott szempontrendszer alapján kerülnek értékelésre, a nyertes személyéről a Beva igazgatósága dönt, várhatóan 2023. januárjában. Az igazgatóság által kiválasztott nyertes pályázóval a Beva határozatlan idejű portfóliókezelési szerződést köt.