Közlemény tagsági viszony keletkezéséről

Az K&H Értékpapír Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére kiadott engedély (H-EN-III-481/2020. számú MNB határozat) hatálybalépésével, azaz 2020. október 1. napjával a Befektető-védelmi Alap tagja lett.