Tájékoztatás a Beva biztosítása alá tartozó befektetők köréről

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 2018. december 29. napi hatállyal módosult, és a módosítás érintette a Beva védelem alól kizárt befektetők körére vonatkozó szabályozást. A módosított Tpt. 215. § (1) bekezdése alapján Beva biztosítás alá kerültek a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok. Az adott Beva-tag könyvvizsgálójának (a társaság és a személyében eljáró természetes személy könyvvizsgáló egyaránt) befektetésére a Beva biztosítása a továbbiakban nem terjed ki.

A befektetők Beva szempontú besorolásához további segítséget a letölthető segédlet tartalmaz.