Igénybejelentő lap kártalanítás iránt (Strategon Értékpapír Zrt.)

Jelen tájékoztatás a Strategon Értékpapír Zrt. „f.a.” károsultjainak kártalanítási eljárására vonatkozik.

A kártalanítás iránti igény  a fenti igénybejelentő lapon nyújtható be a Bevához. Az igénybejelentő lap benyújtása elengedhetetlen feltétele a kártalanításnak.  A kártalanítási kérelmeket 2018. október 6. napjáig lehet benyújtani a BEVA honlapjáról letölthető formanyomtatványon. Az igénybejelentő lapot postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére kell elküldeni. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a STRATEGON Zrt.-vel kötött szerződés másolatát.