Május 6-tól megkezdődik a Quaestor kötvényesek kárrendezési kérelmének befogadása

A Quaestor kötvényesek kárrendezését biztosító 2015. évi CXXXIX. törvény alapján 2015. május 6-án megkezdődik a károsultak kérelmének benyújtására nyitva álló egy hónapos időszak. Ennek során a QUAESTOR kötvények kibocsátásából és értékesítéséből eredő követeléssel rendelkező károsultak jelenthetik be a kárrendezés iránti kérelmüket a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához, amely egyben a Befektető-védelmi Alaphoz benyújtott kártalanítás iránti kérelem is. A jogosult kérelmére a teljes követelés ellenérték fejében, a törvény erejénél fogva átszáll a Kárrendezési Alapra, illetve a Beva által teljesített kártalanítás erejéig a Bevára.
A kérelmeket 2015. június 5. napjáig lehet benyújtani, ez azt jelenti, hogy még az utolsó napon igazoltan postára adott kérelem is határidőben benyújtottnak minősül. A kérelem kizárólag az erre szolgáló, a honlapunkról letölthető, vagy a kijelölt kormányablakokban átvehető űrlapon jelenhető be. Kérjük, az űrlap kitöltése előtt olvassa át a fontos információkat tartalmazó „Tájékoztatás és kitöltési útmutató a kárrendezés iránti kérelemhez” elnevezésű dokumentumot.

A kérelmet  országszerte a kijelölt 26 kormányablakon keresztül lehet benyújtani, vagy postai úton kell a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja részére elküldeni.

Postacím: 1476 Budapest, Pf. 800

A kérelmet a kormányablaknál zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon feladóként a kérelemben jogosultként szereplő személy nevét és címét, címzettként pedig a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapját kell feltüntetni. A kérelem benyújtásával a kérelem jogosultja más személyt is megbízhat. A kérelem benyújtója az átvételről elismervényt kap.