A Beva igazgatóságának májusi ülésén hozott döntések

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága 2013. május 21-ei ülésén tagjai közül dr. Hardy Ilonát elnökké, Lantos Csabát pedig alelnökké megválasztotta. A tisztségviselők megbízása két évre, 2015. május 20-ig szól.

Az igazgatóság ugyanezen ülésén elfogadta a Befektető-védelmi Alap 2012. évi éves beszámolóját és tevékenységi jelentését, továbbá döntött arról, hogy a 2013. üzleti év auditálásával a tavalyi könyvvizsgálói pályázaton kiválasztott BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t bízza meg.