Tájékoztatás a befektetések Beva általi védelmének tartalmáról

A befektetni szándékozók érdeklődésére tekintettel a befektetések Beva általi védelmének tartalmáról az alábbi tájékoztatást adjuk.

Értékpapír vásárlása esetén a döntésnél figyelembe kell venni, hogy a Beva biztosítása nem terjed ki az olyan károkra, amely az értékpapír árfolyamveszteségéből vagy az értékpapír kibocsátójának fizetésképtelenségéből eredően éri a befektetőt. A kibocsátó az a jogi személy, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja. A Beva biztosítása egyetlen értékpapír esetében sem terjed ki a kibocsátói kockázatokra.

A Beva elsődlegesen a tagjai által végzett letétkezelési szolgáltatást biztosítja, tehát azt, hogy a megvásárolt értékpapír meglegyen a tag által vezetett értékpapírszámlán, ahhoz az ügyfél hozzájusson, arról bármikor rendelkezni tudjon. Amennyiben a Beva tagja felszámolás alá kerül és az értékpapírokban mutatkozó hiány miatt a befektető számára nem tudja kiadni – másik számlára transzferálni – az értékpapírjait, vagy azok egy részét, akkor erre a káreseményre a törvényi keretek között kártalanítást fizet a Beva, azonban nem fizet arra az esetre, ha az értékpapír megvan, de a befektető az értékpapírba fektetett pénzéhez nem tud hozzájutni pl. a kibocsátó csődje miatt.

A kártalanítás jogi szabályozásáról részletesebb tájékoztatást a Kártalanítás menüpont alatt olvashat.