Vagyonkezelői pályázat

A Beva igazgatósága nyilvános pályázatot ír ki a Beva vagyonának és szabad pénzeszközeinekkezelését végző vagyonkezelő (portfoliókezelő) kiválasztására

A Beva jelenlegi portfoliókezelőjének megbízatása 2010. február 28-ával megszűnik, ezért azigazgatóság 25/2009. (XI.5.) számú határozatával nyilvános vagyonkezelői pályázat kiírásáról döntött.

Pályázhat minden olyan Beva tag, amely jogosult a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti portfoliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, és a Beva Alapkezelési szabályzatában meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn vele szemben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 14.

A pályázat kötelező tartalmát, a pályáztatás és az elbírálás rendjét, valamint az értékelési szempontokat tartalmazó részletes pályázati kiírás itt olvasható.