Közlemény tagsági viszony keletkezéséről (CE Central European Bróker Befektetési Szolgáltató Zrt.)

A CE Central European Bróker Befektetési Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1126 Budapest, Beck Ödön Fülöp u. 10.) a befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások végzésére vonatkozó felügyeleti engedély (EN-III-35/2010. számú PSZÁF határozat) hatálybalépésével, azaz 2010. április 29. napjával a Befektető-védelmi Alap tagja lett.

Lezárult a vagyonkezelési pályázat

A Befektető-védelmi Alap 2009. december 15-én kiírt nyilvános vagyonkezelési pályázatának elbírálása lezárult.

A pályázati felhívásra tizenhárom ajánlat érkezett, és az ajánlattevők közül a Beva igazgatósága az OTP Alapkezelő Zrt.-t választotta ki a pályázat nyerteséül. A nyertessel a Beva egy évre szóló vagyonkezelői szerződést köt, amely az igazgatóság döntése alapján két alkalommal további egy-egy évvel meghosszabbítható.

A pályáztatásról szóló összefoglaló a Beva Alapkezelési szabályzatának megfelelően nyilvános, a linkre kattintva megtekinthető.

Tájékoztatás a befektetések Beva általi védelmének tartalmáról

A befektetni szándékozók érdeklődésére tekintettel a befektetések Beva általi védelmének tartalmáról az alábbi tájékoztatást adjuk.

Értékpapír vásárlása esetén a döntésnél figyelembe kell venni, hogy a Beva biztosítása nem terjed ki az olyan károkra, amely az értékpapír árfolyamveszteségéből vagy az értékpapír kibocsátójának fizetésképtelenségéből eredően éri a befektetőt. A kibocsátó az a jogi személy, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja. A Beva biztosítása egyetlen értékpapír esetében sem terjed ki a kibocsátói kockázatokra.

A Beva elsődlegesen a tagjai által végzett letétkezelési szolgáltatást biztosítja, tehát azt, hogy a megvásárolt értékpapír meglegyen a tag által vezetett értékpapírszámlán, ahhoz az ügyfél hozzájusson, arról bármikor rendelkezni tudjon. Amennyiben a Beva tagja felszámolás alá kerül és az értékpapírokban mutatkozó hiány miatt a befektető számára nem tudja kiadni – másik számlára transzferálni – az értékpapírjait, vagy azok egy részét, akkor erre a káreseményre a törvényi keretek között kártalanítást fizet a Beva, azonban nem fizet arra az esetre, ha az értékpapír megvan, de a befektető az értékpapírba fektetett pénzéhez nem tud hozzájutni pl. a kibocsátó csődje miatt.

A kártalanítás jogi szabályozásáról részletesebb tájékoztatást a Kártalanítás menüpont alatt olvashat.

A Fund De La Salle kártalanítási ügyében közzétett közleményünk módosítása

A Fővárosi Bíróság 2010. január 19-én újabb végzést tett közzé a Fund De La Salle Befektetési Alapkezelő Zrt. felszámolásának megindításáról, és a 20.Fpk. 01-09-009971/7. számú végzésével visszavonta a 2010. január 14-én közzétett végzését. Ezáltal a Fund De La Salle Befektetési Alapkezelő Zrt. “f.a.” felszámolásának kezdő időpontja 2010. január 14-éről 2010. január 19-ére módosult.

Az új végzés közzétételére és az eredeti közzététel visszavonására a hitelezői követelések bejelentésére vonatkozó rendelkezés módosítása miatt került sor.

A fentiek miatt a kártalanítási eljárásról szóló, 2010. január 19-én megjelent tájékoztatóközleményünkben foglaltakat az alábbiak szerint módosítjuk:

A felszámolás kezdő időpontja a felszámolás megindításának közzétételéről szóló bírósági végzés Cégközlönyben való közzétételének napja, azaz 2010. január 19.
Az MNB által közzétett hivatalos euró árfolyam a felszámolás kezdő időpontjában (2010. január 19-én) 267,76 forint volt, így a kártalanítási összeghatár a Fund De La Salle ügyében indított kártalanításban 5.355.200,-Ft.

Vagyonkezelői pályázat

A Beva igazgatósága nyilvános pályázatot ír ki a Beva vagyonának és szabad pénzeszközeinekkezelését végző vagyonkezelő (portfoliókezelő) kiválasztására

A Beva jelenlegi portfoliókezelőjének megbízatása 2010. február 28-ával megszűnik, ezért azigazgatóság 25/2009. (XI.5.) számú határozatával nyilvános vagyonkezelői pályázat kiírásáról döntött.

Pályázhat minden olyan Beva tag, amely jogosult a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti portfoliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, és a Beva Alapkezelési szabályzatában meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn vele szemben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 14.

A pályázat kötelező tartalmát, a pályáztatás és az elbírálás rendjét, valamint az értékelési szempontokat tartalmazó részletes pályázati kiírás itt olvasható.

2009. év közzétételei

Közlemény címe Megjelenés ideje
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről 2009.01.16
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről 2009.01.16
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről 2009.03.04
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről 2009.03.04
Igazgatósági határozat közzététele 2009.04.01
Igazgatósági határozat közzététele 2009.04.01
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről 2009.04.27
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről 2009.04.27
Igazgatósági határozat közzététele 2009.06.02
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről 2009.06.29
Igazgatósági határozat közzététele 2009.10.09
Igazgatósági határozat közzététele 2009.10.09
Kártalanítási szabályzat (érv.2009.11.01-től) 2009.10.09
A Befektetővédelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről 2009.12.02
Igazgatósági határozat közzététele 2009.12.15
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről 2009.12.18

A közlemények megjelenésének helye: www.kozzetetelek.hu

2008. év közzétételei

Közlemény címe Megjelenés ideje
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (Bridge Wealth Management Alapkezelő és Befektetési Tanácsadó Zrt.) 2008.01.02
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (Sopron Bank Burgerland Zrt.) 2008.01.18
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről (ÁÉB Befektetési Vállalkozás Zrt.) 2008.01.30
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.) 2008.01.30
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről (Calyon Bank Magyarország Zrt.) 2008.02.11
Igazgatósági határozat a kártalanítási szabályzat módosításáról 2008.02.22
Kártalanítási szabályzat közzététele 2008.02.22
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.) 2008.06.02
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (ALLIANZ Alapkezelő Zrt.) 2008.06.12
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (UNIQA Befektetési Szolgáltató Zrt.) 2008.07.07
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.) 2008.08.12
A 19/2008. (IX. 18.) sz. ig. hat. közzététele 2008.09.23
A 18/2008. (IX. 18.) sz. ig. hat. közzététele 2008.09.23
Alapkezelési szabályzat közzététele 2008.09.23
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről (ING Bank Zrt.) 2008.11.11
A 28/2008. (IX. 18.) sz. ig. hat. közzététele 2008.11.11
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (QUANTIS Investment Management Zrt.) 2008.12.16

A közlemények megjelenésének helye: www.kozzetetelek.hu

2007. év közzétételei

Közlemény címe Megjelenés ideje
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről* 2007.01.09
A Befektető-védelmi Alap közleménye a pályázat eredményéről** 2007.02.28
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt) 2007.04.04
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről (BNP PARIBAS Hungária Bank Rt.) 2007.04.24
A Befektető-védelmi Alap közleménye a könyvvizsgálói pályázat eredményéről 2007.06.14
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (Takarék Alapkezelő Zrt.) 2007.06.14
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony megszűnéséről (EMITA Értékpapír Zrt.) 2007.06.14
A Befektető-védelmi Alap közleménye az igazgatóság elnökének megválasztásáról 2007.10.01
A Befektető-védelmi Alap közleménye tagsági viszony keletkezéséről (STRATEGON Értékpapír Zrt.) 2007.10.18
Igazgatósági határozat a Díjfizetési szabályzat módosításáról 2007.11.14
Díjfizetési szabályzat közzététele 2007.11.14

*Megjelent: Magyar Tőkepiac XII. évfolyam 6. szám
**Megjelent: Magyar Tőkepiac XII. évfolyam 42. szám

A közlemények megjelenésének helye: www.kozzetetelek.hu