Tájékoztatás a Beva Hungária Értékpapír Zrt. “f.a.”-val kapcsolatos kártalanítási eljárásának állásáról

2018. december 31.

A Hungária Értékpapír Zrt. “f.a.” nyilvántartásaiban tapasztalható szabálytalanságok miatt, jelentős számú ügyfél esetében a jogos ügyfélkövetelés mértéke nem állapítható meg. A felszámolónak ugyanakkor törvényi kötelezettsége ezen követeléseket vitatottnak minősíteni, és az ügyfélvagyonból történő kielégítésükre tartalékot képezni. A felszámoló a vitatott követelések jogosultjaival egyeztetést folytat, és ennek eredményétől függően a továbbra is vitatottnak minősített követeléseket a felszámolási eljárást lefolytató bíróság elé terjeszti elbírálás céljából. A vitatott követelések tárgyában, azok besorolása és összegszerűsége kérdésében a bíróság fog döntést hozni. Ha a bíróság a vitatott követelést elfogadja, úgy a felszámoló ezen követelést elismertként nyilvántartásba veszi, ellenkező esetben az elutasított követelésre képzett tartalék felszabadul.

Mivel a végleges hiányadatok rendelkezésre állásának időpontja jelentősen kitolódik, a kártalanítási kifizetések megkezdéséhez a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.” adatot szolgáltatott a Beva számára annak a hiánynak a mértékéről, amely már most megállapíthatóan fennáll  (az a minimális kártalanítási kötelezettség, amely a Bevát abban az esetben is terhelné, ha a még el nem bírált vitatott ügyféligények elutasításra kerülnek, és az így felszabadított tartalékok a nyilvántartott ügyfelek között arányosan kioszthatók). Az igazgatóság döntésének megfelelően a Beva – a kapott adatok alapján – a jelenleg megállapítható minimális kártalanítási kötelezettségét teljesítette.

A kártalanítás összegének meghatározásakor nem kerültek figyelembevételre a felszámolás kezdő napján értékpapírban fennálló követelések (ideértve az időközben lejárt állampapírokat is), mivel ezek esetében a vitatott követelések bírósági elbírálásától függően akár a teljes követelés kiadhatóvá válik a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a.”-nál meglévő ügyfélvagyonból.

Az adatátadásban szereplő ügyfélvagyon hiány a tartalékképzéssel érintett ügyek elbírálásától függően növekedhet, és ennek eredményeként a kártalanítási összeg is emelkedhet, kivéve azok esetében, ahol a kifizetés összege már most eléri a kártalanítás felső összeghatárát. Ennek megfelelően a végleges hiányadatok rendelkezésre állásakor további elszámolásra, és adott esetben további kifizetésre kerülhet sor.

A vitatott követelések jogerős elbírálását követően még érkezhetnek a Bevához olyan kártalanítási igénybejelentések, amelyek jelenleg nem szerepelnek a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a.” nyilvántartásában.


A kifizetőhelynek átadott, illetve a károsultak által felvett kártalanítás összegének alakulása:

Típus Kifizetési megbízások Károsultak által felvett
Összeg (Ft) Összeg (Ft)
Magánszemély 608 694 831 322 503 681 399 736
Jogi személy 60 153 038 512 44 143 324 970
Összesen 668 847 869 834 547 824 724 706

A kifizetési megbízások összegének nagyság szerinti megoszlása:

Alsó határ Felső határ Összeg (Ft)
0 999 999 455 73 516 215
1 000 000 1 999 999 59 84 504 622
2 000 000 2 999 999 35 84 969 525
3 000 000 3 999 999 34 119 040 226
4 000 000 4 999 999 12 54 104 651
5 000 000 5 999 999 11 59 474 195
6 000 000 62 372 260 400
Összesen: 668 847 869 834