Tájékoztatás a Beva Hungária Értékpapír Zrt. “f.a.”-val kapcsolatos kártalanítási eljárásának állásáról

2017. szeptember 1.

A Hungária Értékpapír Zrt. “f.a.” nyilvántartásaiban tapasztalható szabálytalanságok miatt, jelentős számú ügyfél esetében a jogos ügyfélkövetelés mértéke nem állapítható meg. A felszámolónak ugyanakkor törvényi kötelezettsége ezen követeléseket vitatottnak minősíteni, és az ügyfélvagyonból történő kielégítésükre tartalékot képezni. A felszámoló a vitatott követelések jogosultjaival egyeztetést folytat, és ennek eredményétől függően a továbbra is vitatottnak minősített követeléseket a felszámolási eljárást lefolytató bíróság elé terjeszti elbírálás céljából. A vitatott követelések tárgyában, azok besorolása és összegszerűsége kérdésében a bíróság fog döntést hozni. Ha a bíróság a vitatott követelést elfogadja, úgy a felszámoló ezen követelést elismertként nyilvántartásba veszi, ellenkező esetben az elutasított követelésre képzett tartalék felszabadul.

Mivel a végleges hiányadatok rendelkezésre állásának időpontja jelentősen kitolódik, a kártalanítási kifizetések megkezdéséhez a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.” adatot szolgáltatott a Beva számára annak a hiánynak a mértékéről, amely már most megállapíthatóan fennáll  (az a minimális kártalanítási kötelezettség, amely a Bevát abban az esetben is terhelné, ha a még el nem bírált vitatott ügyféligények elutasításra kerülnek, és az így felszabadított tartalékok a nyilvántartott ügyfelek között arányosan kioszthatók). Az igazgatóság döntésének megfelelően a Beva – a kapott adatok alapján – a jelenleg megállapítható minimális kártalanítási kötelezettségét teljesítette.

A kártalanítás összegének meghatározásakor nem kerültek figyelembevételre a felszámolás kezdő napján értékpapírban fennálló követelések (ideértve az időközben lejárt állampapírokat is), mivel ezek esetében a vitatott követelések bírósági elbírálásától függően akár a teljes követelés kiadhatóvá válik a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a.”-nál meglévő ügyfélvagyonból.

Az adatátadásban szereplő ügyfélvagyon hiány a tartalékképzéssel érintett ügyek elbírálásától függően növekedhet, és ennek eredményeként a kártalanítási összeg is emelkedhet, kivéve azok esetében, ahol a kifizetés összege már most eléri a kártalanítás felső összeghatárát. Ennek megfelelően a végleges hiányadatok rendelkezésre állásakor további elszámolásra, és adott esetben további kifizetésre kerülhet sor.

A vitatott követelések jogerős elbírálását követően még érkezhetnek a Bevához olyan kártalanítási igénybejelentések, amelyek jelenleg nem szerepelnek a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a.” nyilvántartásában.


A kifizetőhelynek átadott, illetve a károsultak által felvett kártalanítás összegének alakulása:

Típus Kifizetési megbízások Károsultak által felvett
Összeg (Ft) Összeg (Ft)
Magánszemély 579 623 737 753 362 490 325 114
Jogi személy 53 77 123 200 22 54 930 534
Összesen 632 700 860 953 384 545 255 648

A kifizetési megbízások összegének nagyság szerinti megoszlása:

Alsó határ Felső határ Összeg (Ft)
0 999 999 451 71 821 216
1 000 000 1 999 999 52 73 744 829
2 000 000 2 999 999 32 77 639 473
3 000 000 3 999 999 32 111 802 543
4 000 000 4 999 999 11 48 401 927
5 000 000 5 999 999 12 65 274 565
6 000 000 42 252 176 400
Összesen: 632 700 860 953